A polgári paraziták. A polgári paraziták


Még hasonlatosságot sem.

időszakosan megjelennek férgek miből

Más jellegű, más formájú, de legfőképpen más tartalmú könyv lett ez, mint amilyen amaz volt: - Az a könyv egy emberről szólt, ez a sokaságról, - az egy magányos hős küzdelmét ábrázolta, ez egy osztály felemelkedését írja le, - az a siker a polgári paraziták beszélt, ez feltárja a kudarcok okát is, - az egy viselkedéskultúrát írt le, ez egy világszemléletet mutat be. Még inkább ajánlom azoknak, akikben valamiféle hiányérzet maradt, mikor letették a könyvet.

Paraziták

Ez a kötet ugyanis nagyon sok kérdésre ad választ, ami ott a témaválasztás szűkössége okán nem kaphatott bő teret Mondhatnám, reprezentatív mintát gyűjtöttem azokból a polgári gondolatokból, amiket most itt megszerkesztve, egymáshoz illesztve közreadok. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik értékes szavaikkal, szellemes kérdéseikkel, karakteres véleményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy formába öntsem mindazt, amit a magyar polgárságról, a polgári Magyarországról gondolunk.

nyaki platyhelminthes laposférgek

Szállítási és fizetési módok Kedves Vásárlónk! Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.

parazita gyógyító mérgező összetétel

Szállítási módok:.